CONTACT HOME VACATURES

Welkom bij easyPOS software

Welkom bij easyPOS software. U kunt hier uw bestelling plaatsen. Na betaling zullen wij uw bestelling zo spoedig mogelijk versturen.

 

Voorwaarden:

 

Betrokken partijen

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen ons, de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst:

Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Aanbiedingen:

 

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Wij of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

Betalingsmethoden:

 

Wij accepteren de volgende betalingsmethoden:

  • vooruitbetaling middels overschrijving naar de bank, het snelst via internetbankieren.
  • betaling via iDeal d.m.v. rechtstreekse overschijving via internetbankieren.

 

Verzendkosten:

 

Bij vooruitbetaling:

Orders tot € 250,- € 7,50 verzendkosten.

Orders vanaf € 250,- gratis bezorgd.

Betaling via Rabobank reknr. 1671.27.438 t.n.v. Posware Group bv. te Schijndel.

Producten prijzen:

 

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en exclusief BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Levering:

 

• Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van ons wiens product(en) u hebt besteld.

• De levertijd bedraagt tussen de 3 dagen en 7 werkdagen, tenzij in de productinformatie of op de betreffende website anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij zullen echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering binnen drie tot zeven werkdagen te realiseren.

Afkoelingsperiode:

 

Voor alle producten geldt dat zij binnen 14 werkdagen door de consument gefrankeerd kunnen worden teruggezonden naar ons of naar ons kunnen worden teruggebracht. De producten dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking). Wij zullen uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 7 dagen.

Reclamatie:

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zullen wij het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.